Fiberutbygging i Numedal
Numedal Fiber legger nå fiberkabel i hele Numedal. De fire elverkene i Numedal eier Numedal Fiber og står for det praktiske med legging av fiber med Fibra Networks som samarbeidspartner.
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommune blir våre bredbåndskunder fra april 2006. Dagens kapasitet fra andre leverandører er på ca. 1 til 2 Mbps. Vårt nye fiberanlegg skal levere bredbånd til 20 kommunale bygg med en hastighet på 100 Mbps til hver. Fortsatt vil det være mye ledig kapasitet i vårt nye fiberanlegg.

Neste år går vi ut med kampanjer på høyhastighets bredbånd til andre kunder enn kommunene. I vinter bygges kun stamnettet, men neste år er det muligheter for fiberkabel også inn til deg eller din bedrift. Du kan allerede nå registrere din interesse på www.numedalfiber.no. Da vil vi samle opp interesse og ta kontakt.

Framdrift i Rollag Elektrisitetsverk sitt område:.

Fra Fløtterud til Vårviken og fra Veggli Næringspark til Mykstu er fiber blåst inn i rør som var lagt fra før. Dette ble utført i november 2005.

Fra grensen mot Flesberg på vestsiden av elven og opp til Fløtterud, fra Vårviken til Næringsparken og fra Mykstu til Vindegg skal fiberkabel strekkes på eksisterende HS-linjer. Her må det regnes med at kan bli strømutkoblinger for våre kunder i perioder. All utkobling vil bli varslet på forhånd. Dette arbeidet er planlagt oppstartet i januar 2006.

Kobling og skjøting av fiberkabel vil bli utført i 2006.